Xella Dialog 2016-2023

STATIKA, AKUSTIKA, DETAILY V PROJEKČNEJ A STAVEBNEJ PRAXI

INŠPIRÁCIA, TIPY A RADY PRE ĽAHKÉ PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIU STAVIEB

NOVINKY A SLUŽBY PRE JEDNODUCHÉ PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIU STAVIEB

XELLA VÁŠ PARTNER PRE KVALITNÝ PROJEKT A STAVBU

AKO STAVAŤ PO ROKU 2020

I. Ako navrhovať budovy po roku 2020

Ing. Pavol Podmalík a Mgr. Jakub Papík, Delphia, s.r.o.

II. Príklady Xella konštrukcií pre domy s takmer nulovou potrebou energie

Ing. Peter Baláži, technický poradca Xella Slovensko

III. Energetický expert a jeho skúsenosti z praxe

Ing. Petr Keller, Plusový dom, s.r.o.

IV. Riešenie pre veľké stavby

Ing. Julius Sič, technický poradca Xella Slovensko

V. Aké povrchové úpravy zvoliť?

Ing. Jiří Bachtík, vedúci výskumného oddelenia, Vápenka Vitošov, s.r.o.

TECHNOLÓGIA RÝCHLEJ VÝSTAVBY

I. Vízie v stavebníctve

Úvod konferencie

II. Technológia rýchlej výstavby

Novinky v systéme Ytong – Ytong Jumbo, Silka Tempo, priečkové panely

Ing. Lucie Šnajdrová, Ing. Julius Sič, Ing. Rudolf Svoboda, Ing. Martin Mihál
Hosť: Ing. Jiří Bachtík (Vápenka Vitošov, s.r.o.)

III. Podmienky na zmenu požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov

Hosť: Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.)

IV. Zdravé zatepľovanie

Ing.arch. Zdeněk Podlaha
Hosť: Ing. Jiří Bachtík (Vápenka Vitošov, s.r.o.)

V. Zrýchlené projektovanie s Ytongom

Ing. Robert Turanský

AKO SPLNIŤ S YTONGOM POŽIADAVKY NORIEM

I. Úvod do problematiky

Pozerajme sa na dom ako na celok. Návrat ku kvalitnému a zdravému bývaniu.
Hosť: Ing. Bendžalová PhD., zo spoločnosti ENBEE

II. Ytong riešenie pre steny a strechy

Novinky v systéme Ytong
Teplotechnické detaily

III. Energetické a ekonomické porovnanie rodinného domu

Rozpočty domu v rôznych energetických štandardoch.

IV. Vetranie budov

Skúsenosti z praxe a pohľad odborníka
Hosť: Ing. Vladimír Šimkovic, DI, Energy Concept, s.r.o.

V. Bezpečnosť stavieb z Ytongu

Odolnosť voči vlámaniu
Požiarna odolnosť

VAŠE NÁZORY NÁS ZAUJÍMAJÚ

Pripravili sme pre vás sériu prednášok Ytong Dialog k stiahnutiu a tiež videovizitky, ktoré vám priblížia:

  • človeka, ktorý danú tému pripravil a odprezentoval,
  • dôvod výberu danej témy,
  • obsah prezentácie.

III. Konštrukcie Ytong pre požiadavky energetickej triedy A1

IV. Moderný spôsob projektovania a Ytong