Stavebný proces ovplyvňuje mnoho faktorov. Medzi tie aktuálne najvýznamnejšie patrí v súčasnosti nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, tlak na zníženie nákladov a skrátenie doby výstavby. Odpoveďou spoločnosti Xella na tieto výzvy sú inovácie v produktoch, technológiách a v digitálnom plánovania.

 

Ďalším faktorom sú legislatívne požiadavky. Na príkladoch jedno a dvojpodlažného domu si ukážeme možné kombinácie použitých technológií a obvodových stien Ytong spĺňajúce dané požiadavky.

NOVINKY V SORTIMENTE PRE EFEKTÍVNEJŠIE VÝSTAVBU

Ytong stenové panely SWE
Novinkou veľkoformátové výstavby sú stenové nosné panely SWE, ktoré si v téme predstavíme a na vzorové stavbe ukážeme, aké prínosy má uskutočňovanie stavby z prefabrikovaných stenových dielcov a panelov.

Prednášajúci: Ing. Lucie Šnajdrová, Manažérka veľkoformátové výstavby Xella CZ a Xella Slovensko

Ytofor výstužný pás
Rozmanité architektonické požiadavky, hlavne u veľkých objektov, si žiadajú nové riešenia navrhovania konštrukcií. Systémové riešenie vystuženie namáhaných stien ponúka výstužné pásy Ytofor. V rámci nášho Xella Dialógu preto názorne predvedieme, kde všade vám môžu pomôcť.

Prednášajúci: Ing. Julius Sič, Technický poradca Xella Slovensko

Ytong vnútorná omietka akustická
Vďaka vnútornej akustické omietke Ytong vám vieme poskytnúť riešenie pre štíhle priečky, ktoré splnia náročné požiadavky novej normy.

Ing. Jakub Hergezel, Manažér pre kľúčové projekty Xella CZ
Hosť: Ing. Jiří Bachtík, Vedúci vývoja a laboratóriá omietkových zmesí Vápenka Vitošov


EKOLOGICKÉ ZATEPLENIE MULTIPOR

Požiadavky na tepelný komfort sa stále zvyšujú, a to nielen u nových, ale hlavne u historických pamiatkovo chránených budov. Tu je to výzva pre vnútorné zateplenie, ktoré je našou špecialitou. Ponúkame širokú ponuku poradenstva a novo aj aplikáciu, kde si projektant sám dokáže vyhotoviť technické posúdenie pre daný fragment steny.

Prednášajúci: Ing. Julius Sič, Technický poradca Xella Slovensko


VÝSTAVBA BUDOV S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE V PRAXI

Všetky nové budovy, pri ktorých bola žiadosť o vydanie stavebného povolenia podaná po 31. decembri 2020 musia dosiahnuť úroveň takmer nulovej potreby energie, inak povedané energetickú triedu A0. Na príklade jedno- a dvojpodlažného domu ukážeme možné kombinácie použitých technológií a obvodových stien zo sortimentu Ytong spĺňajúce dané požiadavky.

Prednášajúci: Ing. Martin Mihál, Vedúci technického oddelenia Xella CZ a Xella Slovensko


AKO SI UĽAHČIŤ PRÁCU PRI RIEŠENÍ PROJEKTOV – KONŠTRUKČNÉ DETAILY

Správne navrhnutý a vykonaný konštrukčný detail je predpokladom kvalitnej stavby. Predstavíme nové databázy konštrukčných detailov založené na našich dlhoročných skúsenostiach, a predvedieme, prečo je vďaka nej jednoduché dodržať všetky normami predpísané požiadavky.

Prednášajúci: Ing. Jakub Hergezel, Manažér pre kľúčové projekty Xella CZ


VÝHODY STAVIEB Z VÁPENOPÍSKU SILKA

Vápenno-pieskové tvárnice a ich technické vlastnosti preveríme ako na stavbe rodinného domu, tak pri výstavbe bytového domu. U oboch typov sme pritom využili služby Xella blue.sprint, ktoré uľahčili realizáciu stavieb.

Prednášajúci: Ing. Lucie Šnajdrová, Manažérka veľkoformátové výstavby a Ing. arch. Zdeněk Podlaha, BIM manažér Xella CZ a Xella Slovensko


PRÍNOSY A BUDÚCNOSŤ DIGITALIZÁCIE V STAVEBNÍCTVE

Xella sa aktívne podieľa na vývoji a rozvoji digitalizácie. V diskusii s hosťami preberieme spolupráci s medzinárodnými agentúrami pre BIM. Tieto väzby a zdieľanie praktických skúseností nám totiž umožňujú rýchlejší a efektívnejší navrhovanie stavieb.

Prednášajúci: Ing. arch. Zdeněk Podlaha, BIM manažér Xella CZ a Xella Slovensko
Hostia:
Ing. Leoš Svoboda, II. místopředseda czBIM - buildingSMART CZ
Ing. Tomáš Funtík, Viceprezident BIM asociácie Slovensko


Vaše otázky zodpovieme priamo v štúdiu alebo na online chate.

A buďte súčasťou online konferencie zo sveta Xella plnej reportáží, zaujímavých rozhovorov a noviniek zo stavebného trhu. Účasť na konferencii je bezplatná.

Chcem sa prihlásiť:

Prihlásiť sa na online konferenciu