Vysielanie
Konferencia Xella Dialóg sa blíži. Tešíme sa na vás 19.10. o 10 hodině.
Prezentácia na stiahnutie: Výstavba budov s takmer nulovou potrebou energie v praxi
Online diskusie

Neváhajte nám klásť otázky v priebehu prenosu prostredníctvom chatu, ktorý je súčasťou YouTube prenosu. Naši odborníci zareagujú čo možno najskôr.

Spätná väzba ku konferencii Xella Dialog 2021

Ďakujeme, že ste boli súčasťou nášho online vysielanie. Potešil by nás váš názor, ako ste boli spokojní. Prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka spätnej väzby, ktorý vám zaberie 3 minúty.