Vysielanie
Tohtoročné vysielanie konferencie je už za nami.
Nestihli ste ju alebo sa na ňu chcete pozrieť znova?
Záznam nájdete nižšie alebo spolu s predchádzajúcimi ročníkmi v archíve.

Spätná väzba ku konferencii Xella Dialóg 2022

Ďakujeme, že ste boli súčasťou nášho online vysielania. Potešil by nás váš názor, ako ste boli spokojní. Prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka spätnej väzby, ktorý vám zaberie 3 minúty.