Technický poradca, Xella CZ

Absolvent brnianskej stavebnej fakulty pôsobí v odbore už viac ako 25 rokov, z toho už pätnástym rokom je verný spoločnosti Xella Slovensko. Venuje sa technickému poradenstvu pre odbornú klientelu z radov projektantov a architektov.

Za spoločnosť Xella sa aktívne zúčastňuje na diskusiách TNK – 8 akustika, ktorej je firma členom. Príležitostne prednáša na stredných aj vysokých školách. Odborné témy tiež pripravuje pre realizačné firmy a odborové konferencie.