Manažérka veľkoformátovej výstavby, Xella CZ a Xella Slovensko

Absolventka brnianskej VUT sa ako dcéra stavbárov na stavbách pohybovala od detstva. Po inžinierskom štúdiu absolvovala postgraduálny kurz Expertná činnosť v stavebníctve. V spoločnosti Xella CZ a Xella Slovensko má na starosti komplexné procesy okolo veľkých stavieb a zabezpečenie hladkého priebehu stavieb s veľkoformátovými produktmi. Spoločne s kolegami usporadúvajú odborno-praktické webináre, pripravujú vzdelávacie materiály a podporu nielen pre odborné školy. Príležitostne prednáša na odborných konferenciách.

Je zaujatá predovšetkým myšlienkou chytrého stavania. Snaží sa o to, aby všetky projekty, na ktorých sa podieľa, boli potavené komfortne, kvalitne, zdravo a úsporne. Dokladom toho sú desiatky usporených hodín a rastúci záujem o strojné murovanie a využitie prefabrikovaných dielcov.