Vedúci výskumu a laboratória omietkových zmesí SALITH, Vápenka Vitošov s.r.o.

Absolvoval Vysokú školu banícku v Ostrave, kde sa venoval odboru materiálové inžinierstvo. Neskôr začal zbierať skúsenosti vo firme VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., kde úspešne pôsobí už takmer 18 rokov. V súčasnej dobe zastáva funkciu vedúceho výskumu a laboratória omietkových zmesí SALITH.

V spolupráci s výskumným ústavom mált a skúšobným ústavom sa neustále snaží posúvať omietky vpred. So svojím tímom hľadá nové technológie a využíva Hi-tec suroviny tak, aby produkty odpovedali potrebám 21. storočia.