Technický poradca, Xella Slovensko

Vyštudoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Architektonické konštrukcie a projektovanie. Po škole pracoval ako projektant čistiarní odpadových vôd vo firme VFL Europe. Pak prestúpil do firmy Effman do Dunajskej Stredy. Táto firma dodávala riadenie COV do firmy VFL Europe. Tu sa mu vyskytla možnosť pracovať na vývoji programu pre parametrické modelovanie čistiarní odpadových vôd. Projekty robili väčšinou do Madarska, ale aj do Indie, Ruska, Bieloruska. Tu pracoval na vývoji programu ohľadne parametrického modelovania COV, pre zjednodušenú a zrýchlenú tvorbu 3D modelov v 3D programe a teda aj projektov. Teraz je súčasťou týmu Xella Slovensko.