BIM manažér, Xella CZ a Xella Slovensko

Absolvoval architektúru na pražskej ČVUT a skúsenosti v obore začal zbierať už ako študent – spolupracoval s poprednými architektonickými ateliérmi na zahraničných projektoch. Tu sa tiež
formoval jeho postoj k architektúre – zakladá si na originálnom dizajne a predovšetkým precíznej kvalite.

Svoju profesiu spojil s produktmi spoločnosti Xella CZ najprv na pozícii technického poradcu a poradcu pre kľúčové projekty. Teraz uplatňuje svoje nazbierané poznatky a skúsenosti ako
produktový manažér pre Multipor v strednej Európe. Špecializuje sa predovšetkým na vývoj a dotváranie tepelnoizolačných kompozitných systémov a súčasne organizuje vzdelávacie aktivity pre projektantov, architektov, ale aj zákazníkov z radov realizačných firiem.