Energetický expert, Plusový dom s.r.o.

Petr Keller sa narodil v Prahe, kde vyštudoval na stavebnej fakulte obor pozemné stavby so zameraním na stavebnú fyziku a na energeticky úsporné budovy. Od roku 1992 žije na Slovensku, kde sa oženil. Najskôr pracoval ako projektant, neskôr ako technik pre zatepľovanie fasád, ďalej ako technik pre výrobcov tepelných izolácií (Izomat, Rockwool) a ako technik  pre výrobcu komínov (Schiedel).

Absolvoval štúdium súdneho znalectva (odbory pozemné stavby, oceňovanie a stavebná fyzika), vyučil sa kachliarom. Od roku 2008 je členom iEPD  a od roku 2011 je členom výkonnej rady iEPD. Od roku 2008 je autorizovaná osoba na energetickú certifikáciu budov. Je autorizovaným projektantom na pasívne domy, je členom TK 58  legislatíva v oblasti tepelnej ochrany budov). Petr Keller je konateľom projekčnej a konzultačnej firmy Plusový dom s.r.o. (www.energiaservis.sk).