BIM koordinátor, Xella CZ a Xella Slovensko

Vyštudoval Vysoké učení technické v Brne, konkrétne odbor materiálové inžinierstvo. Aktuálne dokončuje MBA štúdium projektového manažmentu. V praxi pôsobil už počas štúdia, napríklad na krátkej stáži vo firme REDROCK. Práve v priebehu štúdia nastúpil do spoločnosti Xella, kde začal na vstupnej pozícii trainee v technickom oddelení. Počas rokov sa vypracoval na BIM Koordinátora a novo na vedúceho BIM oddelenia pre Českú republiku a Slovensko. V rámci BIM oddelenia poskytuje technickú podporu obchodnému úseku a následne zákazníkom v celom procese realizácie projektov.