Tajomník združenia, SLOVENERGOokno

Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave so zameraním pozemné stavby, aplikovaná aerodynamika a hydrodynamika budov. Bol zakladateľom a spolumajiteľom AB TEAM, s.r.o., firmy na výrobu okien, dverí, zasklených stien a ľahkých obvodových plášťov. Hliník, plast, drevo, ale i sklo a iné súčasti otvorových konštrukcií sú súčasťou jeho znaleckej činnosti, kde ako znalec zapísaný v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti SR pôsobí v odbore stavebníctvo, v odvetví stavebná fyzika a pozemné stavby. Je tajomníkom celoslovenského združenia SLOVENERGOokno, ktoré spája dobré firmy, technické univerzity, laboratóriá a odborníkov, ktorým nie je kvalita okien, dvier a zasklených stien ľahostajná. Je autorom STN 74 6200 Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu. Je autorom Technických informácií, ktoré graficky vysvetľujú súvislosti medzi otvorovými konštrukciami a stavebnou konštrukciou. Školí záujemcov, ktorí majú záujem získať licenciu na zabudovanie otvorových konštrukcií.