Technický poradce – statik, Xella Slovensko

Vyštudoval stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prvý stupeň štúdia vyštudoval v odbore pozemné stavby a architektúra. Druhý stupeň štúdia v odbore nosné konštrukcie stavieb. Hneď po dokončení štúdia nastúpil do spoločnosti Xella, kde pôsobí niečo cez 4 roky na pozícii Technický poradca predaja – špecialista, statik. V spoločnosti sa okrem poradenstva kolegom obchodného tímu a klientom venuje príležitostnému projektovaniu statiky rodinných domov, prípadne aj väčších objektov. Ďalej sa venuje odborným prednáškam pre laickú aj odbornú verejnosť v oblasti murovaných konštrukcií. V budúcnosti sa plánuje stať autorizovaným stavebným inžinierom v odbore statika stavieb.