Produktová manažérka, Xella CZ

Absolvovala odbor Obnova budov na SPŠ stavebné Brno a následne vyštudovala VUT FAST so špecializáciou na Stavebné materiály a technológie.
Už 10 rokov pôsobí v spoločnosti Xella CZ, s.r.o., najskôr na obchodnom oddelení a teraz na pozícii produktovej a inovačnej manažérky. Na starosti tak má technickú stránku produktov, spojenú s poradenstvom a vývoj nových produktov a riešení a ich uvádzanie na trh.