novinky a trendy v stavebníctve
Konferencia Xella Dialog je stretnutie, ktoré každoročne organizuje spoločnosť Xella pre odborníkov z oblasti stavebníctva a projektovania. Zástupcovia spoločnosti Xella spoločne so svojimi hosťami na nej formou prezentácií, reportáží, rozhovorov a prípadových štúdií predstavujú súčasný sortiment výrobkov a služieb v podobe, ktorá reaguje na súčasné trendy a potreby profesionálov v odbore stavebníctva. Vďaka online platforme sa do priebehu konferencie môžu v jej priebehu zapojiť aj všetci registrovaní účastníci.

Xella - váš partner pre kvalitný projekt a stavbu

Statika, akustika, podrobnosti v projekčnej a stavebnej praxi

V priebehu konferencie Xella Dialog 2023 sa zástupcovia spoločnosti Xella a ich hostia zamerajú na možnosti zámeny zvislých železobetónových a keramických konštrukcií murovaným systémom Silka vrátane jeho statiky a akustiky.

Xella na konferencii predstaví aj novinku v prekladoch, ktorá hravo preklenie široké otvory. Zástupca združenia SLOVENERGOokno zoznámi účastníkov konferencie so správnym osadením stavebných otvorov oknami či dverami, a to nielen v návrhu projektu, ale aj na stavbe.

V centre pozornosti budú tiež problematické detaily v projektoch.

Na záver sa pozrieme do minulosti a oslávime 100 rokov od vzniku pórobetónu. S naším hosťom Andreasom Radischevskim z Xella International otvoríme diskusiu o budúcnosti v oblasti implementácie BIM v rôznych krajinách.

Chcete byť pri tom?

Pozrite sa na podrobný program a prihláste sa na online vysielanie, ktoré prebehne v utorok 17.10.2023 o 10 hodine. 

Termíny SK
17. 10. od 10:00 ONLINE
Registrácia
Termíny ČR
17. 10. od 10:00 ONLINE
Registrácia
Organizačný garant

Xella – profesionálne riešenia pre profesionálov

Koncern Xella patrí medzi najvýznamnejších výrobcov na trhu so stavebnými riešeniami a naše značky Ytong, Silka a Multipor sú zárukou vysokej kvality stavebného materiálu pre zdravé a úsporné bývanie. 

  • Vďaka svojmu vlastnému výskumnému a inovačnému centru a neustálemu technologickému rozvoju vyrába a dodáva špičkové moderné produkty, ktoré udávajú trend vo vývoji murovacích materiálov.
  • Kompletný stavebný systém Ytong ponúka ucelené riešenie pre ekonomicky i ekologicky šetrné stavania. Tento systém je neustále inovovaný a teraz ku kompletnému riešeniu pre hrubú stavbu, ktorý zahŕňa aj schodiskové stupne, stropy aj strechu, pribudlo riešenie pre vonkajšie i vnútorné povrchové úpravy.
  • Riešenie Ytong v kombinácii s produktmi Silka a Multipor tak vyhovuje tým najvyšším požiadavkám noriem v oblasti statiky, tepelnej techniky, akustiky a požiarnej ochrany.
Viac na webe Ytong.sk

Pórobetón Ytong vyniká svojou tepelnou izoláciou a požiarnou
odolnosťou. Ako masívny murovací materiál s dostatočnou únosnosťou sa Ytong uplatňuje predovšetkým v obvodových konštrukciách a pri všetkých vnútorných nosných alebo výplňových stenách a priečkach.

Multipor je minerálna nehorľavá doska s výnimočnými tepelnoizolačnými schopnosťami. Je vhodný pre vonkajšie aj vnútorné zateplenie budov. V kombinácii s materiálmi Ytong alebo Silka vytvára jedinečné tepelné a zvukovoizolačné konštrukcie s maximálnou požiarnou odolnosťou.

Vápennopieskové tvárnice Silka spĺňajú najvyššie požiadavky na únosnosťa protihlukovú ochranu stavieb. Preto sú vhodné najmä pre viacpodlažné bčianske, rezidenčné alebo administratívne stavby s vysokými požiadavkami na akustickú klímu.